Tribodiagnostika

Fyzikálně-chemické analýzy průmyslových olejů a kapalin

Mezi naše standardní služby patří fyzikálně-chemické analýzy průmyslových olejů a kapalin. Na odebraných vzorcích dokážeme v naší laboratoři zhodnotit její fyzikálně-chemické vlastnosti. Nabízíme tyto typy olejových analýz:

1. Mechanické nečistoty

2. Kinematická viskozita

3. Obsah vody Coloumetricky Karl Fisher

4. Číslo kyselosti potenciometricky

5. IČ spektrum

6. Vytvoření standardu u nového oleje

Zákazníkům také nabízíme cenově výhodné balíčky analýz:

A. Balík 3 analýz

B. Balík 4 analýz

C. Balík 5 analýz

K vyhodnocení IČ spektra je potřebný 100ml vzorek oleje. Při prvním vyhodnocení IČ spektra je potřebný i 100ml vzorek nového oleje pro jednorázové vytvoření standardu.

Na kompletní rozbor oleje je potřebný 250ml vzorek oleje.

Vzorek oleje je potřebné odebrat do čisté, neznečištěné nádoby předepsaným způsobem. Pro bližší informace nás informujte. Vzorek oleje může odebrat i zákazník (předepsaným způsobem, který zaručí objektivní čistotu vzorku), nebo jej odeberou naši technici přímo u zákazníka.

Součástí olejové analýzy je výstupní protokol s vyhodnocením a doporučením.
Všechny analýzy jsou vykonávány certifikovaným pracovníkem v oboru TRIBODIAGNOSTIKA.

Viskózní třídy průmyslových olejů:

Viskózní třída Střední viskozita při 40°C
(mm2/s)
Viskózní rozpětí při 40°C
(mm2/s)
ISO VG 2           2,2       1,98-2,42
ISO VG 3           3,2       2,88-3,52
ISO VG 5           4,6       4,14-5,06
ISO VG 7           6,8       6,12-7,48
ISO VG 10           10       9,0-11,0
ISO VG 15           15       13,5-16,5
ISO VG 22           22       19,8-24,2
ISO VG 32           32       28,8-35,2
ISO VG 46           46       41,4-50,6
ISO VG 68           68       61,2-74,8
ISO VG 100          100          90-110
ISO VG 150          150        135-165
ISO VG 220          220        198-242
ISO VG 320          320        288-352
ISO VG 460          460        414-506
ISO VG 680          680        612-748
ISO VG 1000         1000        900-1100
ISO VG 1500         1500      1350-1650