Filtrace olejů

Filtrace olejů a průmyslových kapalin

Olej a průmyslové kapaliny mohou být kontaminované:

Kromě kontaminace pevnými částicemi je v oleji možná i přítomnost vody (horní limit pro obsah vody v hydraulických olejích je 0,02%=200ppm).

Její nárůst může být způsobený průsaky z chladicího systému, nebo netěsností nádrží, ale i kondenzací při změnách teploty a dýchání pohybující se hladiny hydraulické kapaliny v nádrži.

Přítomnost vody v systému akceleruje proces zvyšování kyselosti oleje. Zvyšování způsobuje formování rzi, poškození opotřebením a nakonec poškození stroje.

Škodlivý vliv kontaminantů a vody pro olej i pro strojní zařízení může být účinně eliminován použitím vhodné filtrace.

Částice+Teplota+Voda = Oxidace=>Degradace oleje

Typy olejů a průmyslových kapalin vhodných pro doplňkovou filtraci olejů:

Výhody doplňkové obtokové filtrace:

Filtrační zařízení je vybavené vlastním čerpadlem a funguje nezávisle na spuštění hydraulického systému.

Doporučení: před samotnou výměnou oleje odebrat vzorky oleje a stanovit analýzu oleje. Pokud má olej vyhovující fyzikálně-chemické vlastnosti a nedošlo k degradaci oleje, je dostačující olej přefiltrovat a odstranit mechanické nečistoty a přítomnou vodu.

Je na zákazníkovi, aby si porovnal ekonomickou výhodu výměny oleje za nový a doplňkové filtrace používaného oleje (finanční rozdíl výměny oleje a jeho doplňkové filtrace může být až řádový).

Až na základě komplexní olejové analýzy navrhujeme vhodný typ doplňkové filtrace (typ filtračního média, potřeba absorbce vody, stupeň jemnosti filtrace, průtok filtračního zařízení, předpokládaný čas filtrace atd.)

Zákazník má možnost: